wspólnota mieszkaniowa english


foto

Wysokość opłaty jest równa wysokości

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Generalnie oznacza to, że wysokość opłaty przekształceniowej będzie równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka byłaby do zapłaty w dniu 1.1.2019 r. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Opłata, co się tyczy reguły będzie wnoszona poprzez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Ustawa przewiduje opcja.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top