rodo ochrona danych osobowych ustawa


foto

Monitoring wizyjny Prawa osób

Monitoring wizyjny Prawa osób objętych monitoringiem i Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych - wymagania RODO, wytyczne UODO, wnioski z kontroli. RODO to pierwszy akt prawny, który w sposób towarzyski wiąże zagadnienie monitoringu wizyjnego z regulacjami o ochronie danych osobowych. Do tej pory mamy do czynienia z sytuacją, w której nie obowiązują żadne kompleksowe regulacje dotyczące monitoringu wizyjnego. Moment rozpoczęcia stosowania artykułów RODO postawił przed podmiotami.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top