publiczny transport zbiorowy pdf


foto

ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r o

ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym gminy i związki międzygminne będą zobowiązane do opracowania planu transportowego dotyczącego komunikacji miejskiej, jeżeli podejmą decyzję o jej organizacji. Plany transportowe w obszarze gminnych, powiatowych, powiatowo-gminnych i wojewódzkich przewozów pasażerskich staną się zaś obowiązkami marszałków województw. Proces legislacyjny związany z pierwotną wersją u.p.t.z.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top