prawa pokrewne do utworu


foto

Pracownicze utwory naukowe Przedmiotem artykułu

Pracownicze utwory naukowe. Przedmiotem artykułu jest kompleksowe wyrażenie omowne sposobów nabywania praw własności intelektualnej przewidzianych zarówno w prawie autorskim (utwory, artystyczne wykonania, fonogramy i wideogramu), jak i w prawie własności przemysłowej (patenty, wzory użytkowe i przemysłowe także znaki towarowe), w tym zarówno nabywanie know how. W ramach artykułu zostaną przedstawione również normy nabywania.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top