ochrona środowiska w gminie pdf


foto

Systemie świadczeń z pomocy społecznej Prawo

Systemie świadczeń z pomocy społecznej. Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej. Nowe rozwiązania w RODO i nowe obowiązki administratora danych. Na gruncie rodo prawa osób, których dane dotyczą, uregulowane pozostały w sposób znacznie obszerniejszy, niż na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych. Spowoduje to mus ukształtowania na nowo zasad realizacji upełnomocnień.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top