dokumentacja pracownicza ile przechowywac


foto

Jakich danych wymagamy w kwestionariuszu osobowym od osoby

Jakich danych wymagamy w kwestionariuszu osobowym od osoby ubiegającej się o zatrudnienie? jest reprezentacja od strony praktycznej zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dodatkowo orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top