Upadłość i prawo upadłościoweUpadłość i prawo upadłościowe kodeks umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przed w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 jakie składniki majątkowe mogą obyć objęte pre-packiem r. dodatkowo nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i niepewność pojawiające się przy kto może złożyć wniosek w ramach przygotowanej likwidacji stosowaniu przepisów z tej dziedziny prawa dodatkowo reprezentacja konkretnych propozycji rozwiązań problemów. Udział w szkoleniu pozwoli zarówno na pogłębienie wiedzy dotyczącej przygotowanej likwidacji pre-pack i umożliwi pełniejsze wykorzystanie jej zalet dodatkowo zminimalizowanie zagrożeń połączonych z niewłaściwym zrozumieniem tego procesu.

Najnowsze artykuły:

Top