Omówienie możliwości wcześniejszego wypowiedzeniaOmówienie możliwości wcześniejszego wypowiedzenia zawartej umowy najmu na gruncie prawa cywilnego także zapisów umownych skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem dodatkowo wszystkich, jacy pragneliby zapoczątkować karierę zawodową w obszarze zarządzania najmem innymi słowy stoją przed wyzwaniem przeprowadzenia własnej inwestycji w najem/podnajem przez termin kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Ukierunkowane jest zwłaszcza na reprezentacja teoretycznych i praktycznych aspektów aktywności zawodowej również inwestycyjnej na rynku najmu i podnajmu w warunkach ograniczeń i nadciągającego kryzysu gospodarczego. Podczas najem lokali mieszkalnych a vat,najem lokalu dla pracowników,najem lokalu rodzaj umowy,najem lokalu jaki podatek przedstawiony zostanie przegląd bieżących uwarunkowań prawnych wpływających bezpośrednio i pośrednio na funkcjonowanie rynku nieruchomości. Najem lokali online poprowadzone zostanie przez praktyka z 10 letnim doświadczeniem w branży nieruchomości, w tym 8 letnim doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi i zarządzania najmem, który podzieli się własnymi doświadczeniami w przedmiocie zarządzania portfelem nieruchomości pod wynajem w aktualnych warunkach, prowadzenia negocjacji z najemcami znajdującymi się w trudnej sytuacji finansowej, zabezpieczenia wykonania zawartych umów najmu, uwarunkowania aktywności opartej na podnajmie, możliwości wypowiedzenia umowy najmu na gruncie zapisów umownych dodatkowo Kodeksu cywilnego. Najem lokali zawiera najbardziej aktualną tematykę związaną z prowadzeniem działalności w sektorze najmu/podnajmu w dobie Uwarunkowania podnajmu oraz wpływ czasowego wstrzymania możliwości świadczenia usług hotelarskich kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 i najem lokalu a pkd,najem lokalu bez zgody współwłaściciela,najem lokalu faktura,wynajem lokali handlowych.

Najnowsze artykuły:

Top