Prawo karne wobecArtykuł z prawa karnego skierowana zwłaszcza do młodych adeptów zawodu prawniczego adwokatów, jacy na jej podstawie mogą uporządkować posiadaną poprzez siebie wiedzę, zrewidować poglądy na stosowane przez siebie techniki pracy i reprezentacji klientów. Jest to także pozycja nader pożyteczna dla aplikantów adwokackich, którzy przed praktycznym wykonywaniem przyszłego zawodu powinni zdobyć wiedzę na temat charakteru podejmowanej działalności, a także sporządzania poszczególnych pism procesowych w kwestiach karnych i zagadnień ogólnych dotyczących reprezentacji klienta na sali sądowej. Część to konkretny komentarz zawierający wskazówki dotyczące przygotowywania się adwokata do rozprawy także podejmowanej taktyki procesowej. Wszelkie uwagi odnośnie do pracy adwokata przedstawione pozostały w sposób praktyczny ze wskazaniem czynności podejmowanych w określonych sytuacjach procesowych, w toku prowadzenia spraw karnych. Ponadto dawka ta zawiera liczne odesłania do II części publikacji do poszczególnych wzorów pism procesowych. Niezwykle funkcjonalnym atutem publikacji jest przegląd orzecznictwa, który znajduje się w tyle każdego rozdziału są to najistotniejsze orzeczenia, mające dużą doniosłość dla praktyki adwokackiej. II Część pracy to nader pożyteczny element tej publikacji internetowej a to jest wzory poszczególnych pism procesowych, do jakich Czytelnik znajdzie odesłania w części I praktycznym komentarzu. Artykuł jest kierowana zarówno do praktyków: mecenasów i sędziów zaangażowanych w transgraniczną współpracę, jak i do przedstawicieli nauki zainteresowanych rozwojem międzynarodowego, a szczególnie europejskiego postępowania karnego. W monografii zaprezentowano tematykę prawa oskarżonego do obrony formalnej podczas czynności podejmowanych poprzez polskie organy piszczałkowe w związku z międzynarodową współpracą w kwestiach karnych pośród państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Autorka dokonuje analizy charakteru prawnego międzynarodowej kooperacji i obowiązywania w jej obszarze prawa do obrony także omawia obowiązujące regulacje prawa polskiego pod kątem faktycznych możliwości podejmowania przez obrońcę skutecznych działań obrończych na rzecz oskarżonego.

Najnowsze artykuły:

Top