Nowe prawo czy i kiedy pozwany będzie mógł dojrzewaćNowe prawo czy i kiedy pozwany będzie mógł dojrzewać odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej udzieleniem w/w informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to prawa własności intelektualnej także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma wyjątkowo na celu utworzenie wyspecjalizowanych trybunałów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników także dla osób, jakie interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej albo stykają się z takimi problemami w pracy. Na co obejmuje prawo własności intelektualnej zapraszamy również kadrę menedżerską podmiotów, jakich produkty innymi słowy usługi oparte są na własności intelektualnej, a w szczególności kadrę kierowniczą z branży śmiałych technologii, IT to znaczy innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, jakim sposobem będzie wyglądało ewentualne procedura w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, jeśli taki podmiot będzie inicjował postępowanie, jak i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z zakresu własności intelektualnej, który trybunał co jest przedmiotem prawa własności zabezpieczenie roszczeń pieniężnych z zakresu prawa własności intelektualnej intelektualnej jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z zakresu własności intelektualnej.

Najnowsze artykuły:

Top