Jakich danych wymagamy w kwestionariuszu osobowym od osobyJakich danych wymagamy w kwestionariuszu osobowym od osoby ubiegającej się o zatrudnienie? jest reprezentacja od strony praktycznej zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dodatkowo orzecznictwo Sądu Najwyższego Jakie są zasady układania dokumentów w aktach osobowych? dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie między innymi na pytania lub można żądać Jakie są zasady usuwania dokumentów i danych po zakończeniu okresu ich przechowywania zgodnie z wykładnią UODO? od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności i jakim sposobem długo takie zaświadczenie jest aktualne, oznacza to umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna oraz w jaki sposób prawidłowo usunąć z akt pracowniczych transkrypcja zawiadomienia o ukaraniu pracownika karą porządkową. W trakcie szkolenia uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych. Dokumentacja pracownicza (kadrowa). Nawiązywanie i rozwiązanie stosunku pracy. Nowe świadectwo pracy i reguły wydawania. Najnowsze przemiany w zakresie prowadzenia akt osobowych, dokumentacji pracowniczej i dokumentacji zatrudnieniowej. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej na śmiałych zasadach z uwzględnieniem artykułów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów oraz elektronizacji akt osobowych, zakaz kserowania dokumentów. Dokumentacja związana z czasem pracy. RODO – Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu (w dziale kadr)

Najnowsze artykuły:

Top