Problemy współczesnego prawa karnego Część pierwsza


Do rąk a w zasadzie pierwsze w nowym składzie autorskim wydanie doskonałego artykuła akademickiego. Jego autorami są obecnie Stanisław Waltoś profesor honorowy.

Przekazywanie skazanych pomiędzy

Opracowanie zawiera analizę modelowych rozwiązań dotyczących relacji wśród postępowaniem przygotowawczym również postępowaniem głównym, jakie funkcjonują w polskim porządku prawnym oraz w systemach prawnych wybranych państw Europy Zachodniej. Towarzyszy jej wykorzystanie zarówno dorobku polskiej doktryny procesu karnego, jakże i obcej, w szczególności niemieckiej nauki prawa karnego procesowego. Formułowane w opracowaniu tezy zawierają propozycje rozwiązań problemów, jakie zajmują centralne miejsce w trwającej obecnie w polskiej nauce procesu karnego dyskusji ponad zmianą modelu procesu karnego także stanowią zasadniczy przedmiot intensywnych prac legislacyjnych zmierzających w tym kierunku. Wieloaspektowość podjętych zadań z w ten sposób wielu obszarów badawczych powoduje, że publikacja ma początkowy i unikatowy charakter. Może wiec okazać się interesującą na rzecz badaczy prawa, niemniej jednak też dla sędziów i prokuratorów dodatkowo przedstawicieli prawniczych korporacji zawodowych. Wybór indywidualnych i zbiorowych opracowań obejmujących różne aspekty problematyki funkcji procesu karnego, uwzględniających także zadania z zakresu prawa karnego skarbowego, prawa wykroczeń i materialnego prawa karnego. Omówiono w niej także rozwiązania międzynarodowe, w tym wykraczające ułożenie ciała prawo europejskie. W pracy z prawa karnego znalazły się rozpatrywania dotyczące: znaczenia opinii prywatnej w realizacji prawa do obrony, prawa do obrony i granic działania obrońcy, wygaśnięcia prawa do oskarżania, używania z pomocy pełnomocnika w procesie karnym, stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych, usprawnień procesu karnego, samodzielności jurysdykcyjnej sądu także uzasadniania orzeczeń sądowych.

Usługi

Co oferujemy


Bezwzględne przyczyny odwoławcze

Problematyka bezwzględnych przyczyn odwoławczych wzbudzała i nadal wzbudza wi...

Bezstronność sadu jej

Zasadniczym celem niniejszej pracy jest rekonstrukcja znaczenia zasady bezstronn...

Bezprawie usiłowania nieudolnego

Praca przedstawia jedną z najbardziej kontrowersyjnych instytucji prawa karnego...

Apelacje procesie karnym

Artykuł, dzięki której w praktyczny i przystępny sposób poznasz i przyswoi...

Apelacja procesie karnym

Artykuł dla aplikantów jak i praktyków prawa...

Aplikacja

Kończysz studia i zdajesz na aplikację prawniczą ? A może przygotowujesz si�...

PORTFOLIO

Aktualnie co robimy


Konstrukcja apelacji jako

Praca odzwierciedla aktualne po nowelizacji procedury z i aspekty prawa karnego formalnego oraz prawa policyjnego realizowanego w wstępnym postępowaniu.

Zobacz więcej

Prawo karne wobec

Artykuł z prawa karnego skierowana zwłaszcza do młodych adeptów zawodu prawniczego adwokatów jacy na jej podstawie mogą uporządkować posiadaną poprzez siebie.

Zobacz więcej

Prawo o prokuraturze

Artykuł przeznaczona jest na rzecz osób zainteresowanych prawem karnym procesowym szczególnie studentów doktorantów aplikantów i pragmatyków wykonujących.

Zobacz więcej

Czynności procesowe obrońcy

Artykuł z zarysu procesu karnego w dużej mierze nawiązuje do poprzedniego. Artykuł nadal opiera się na dotychczasowych założeniach ukształtowanych z myślą o pierwszym wydaniu z Kolejne wydanie znanego i lubianego przez żaków artykuła akademickiego stanowiącego wykład postępowania karnego. Omówienie tła historycznego i prawnoporównawczego, analiza warstwy empirycznej, odesłania do praktyki, najświeższe dostępne dane statystyczne, a zarówno bogate zestawienia literatury również indeks rzeczowy umożliwiają pogłębienie przedstawianych tematów. Ozdobą artykułu są niezmiennie dowcipne rysunki Szymona Kobylińskiego. Wykład uwzględnia wszystkie ostatnie zmiany polskiej procedury karnej szczególnie nową instytucję europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, obowiązującą od II r., także zmiany odnoszące się do procedury karnej wprowadzone ustawą z XII o Sądzie Najwyższym, które weszły w życie IV roku. Stan prawny artykułu Proces karny zarys systemu to kwietnia r. Apelacja oskarżyciela jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną ze sporządzaniem i wnoszeniem apelacji poprzez oskarżyciela publicznego w postępowaniu karnym. Prezentowana publikacja zawiera komentarz konkretny dodatkowo wzory pism procesowych. Autor szczególnie skupił się na aspektach apelacji, które decydują o jej poprawności formalnej dodatkowo skuteczności. Czwarte wydanie komentarza do postępowania odwoławczego, sprawdzonej w nauce do egzaminu zawodowego z postępowania karnego na aplikacjach prawniczych. Praca internetowa składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera: klasyczny podartykułowy komentarz do przepisów k.p.k., wybór najważniejszych orzeczeń ze wskazaniem dominującej linii orzeczniczej, wykaz kodeksów powiązanych z komentowanym artykułem, modele ułatwiające zrozumienie zasad postępowania odwoławczego. W drugiej części w suplemencie umieszczono wzory i przykłady konstruowania zarzutów również wzory poszczególnych elementów apelacji opatrzone szczegółowym komentarzem. Autor analizuje w ujęciu praktycznym i dostosowanym do przemian w procedurze karnej w latach przepisy regulujące postępowanie odwoławcze. Szczególny ścisk kładzie na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co się tyczy jego treści. Skuteczność stawiania zarzutów odwoławczych prezentuje z perspektywy zmiany modelu postępowania rozpoznawczego polegającej na odstąpieniu od zwiększonej kontradyktoryjności (wprowadzonej od r.) i przywróceniu zwiększonej inkwizycyjności, przy zachowaniu zwiększonej apelacyjności postępowania odwoławczego. W publikacji internetowej Postępowanie odwoławcze w kwestiach karnych.

Skontaktuj się z nami


Dane kontaktowe

Postępowanie Karne Dynamika

E-mail: contact@apelacjao.pl

Phone: 0178-324-8106

Top